Odd

Reflecting on the trip so far.

Karpathos: Tour #2

Random Street Celebration

Karpathos: Tour #1